Defender II สุดยอดป้อมปราการ ^ ^

Defender II

เกมส์แนวตั้งรับ โดยเราจะรับบทเป็นเจ้าของปราสาท ที่มีสัตว์ประหลาดบุกเข้ามาโจมตีอย่างไม่ขาดสาย อาวุธของเราจะเป็นธนูและเวทมนต์ สามารถอัพเกรดได้ทั้งตัวปราสาทให้แข็งแกร่งขึ้น ตัวธนูที่สามารถยิงเร็วขึ้นแรงขึ้น เวทมนต์ที่มีอย่างหลากหลายทีเดียว ความยากก็ไม่ยากเกินไปนะ ต้องลองดูกันครับ ^ ^ Defender II, the ultimate tower defense is coming with many new features! Waves of monsters are attacking your castle. They move fast, strike hard, and never give up. However, Continue reading